SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCIE TARNAWACKIEJ

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestr zmian

26 lipca 2013 15:44 (Alicja Polowiec) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
20 listopada 2011 22:33 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: z-ca przewodniczącej.
20 listopada 2011 22:32 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: skarbnik.
20 listopada 2011 22:30 (Alicja Polowiec) Osoby: Dorota Pasieczna: Dodanie osoby.
20 listopada 2011 22:30 (Alicja Polowiec) Osoby: Monika Maryńczak: Dodanie osoby.
20 listopada 2011 22:20 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Aktualizacja danych stanowiska: przewodnicząca.
20 listopada 2011 22:20 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Aktualizacja danych stanowiska: przewodnicząca.
20 listopada 2011 22:20 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Usunięcie stanowiska.
02 lipca 2011 13:23 (Alicja Polowiec) Dane główne: Aktualizacja danych kontaktowych.
31 grudnia 2010 21:25 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: skarbnik.
31 grudnia 2010 21:25 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Aktualizacja danych stanowiska: sekretarz.
31 grudnia 2010 21:23 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Pedagogiczna: Usunięcie stanowiska.
31 grudnia 2010 21:22 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
31 grudnia 2010 21:22 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
31 grudnia 2010 21:20 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: dyrektor szkoły.
31 grudnia 2010 21:20 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: dyrektor szkoły.
31 grudnia 2010 21:18 (Alicja Polowiec) Stanowiska: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
31 grudnia 2010 21:17 (Alicja Polowiec) Stanowiska: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
30 grudnia 2010 23:07 (Alicja Polowiec) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: nauczyciel.
30 grudnia 2010 23:01 (Alicja Polowiec) Osoby: Aleksandra Krech: Dodanie osoby.
30 grudnia 2010 23:00 (Alicja Polowiec) Osoby: Marta Zalewska: Dodanie osoby.
30 grudnia 2010 22:59 (Alicja Polowiec) Stanowiska: Usunięcie stanowiska: nauczyciel.
30 grudnia 2010 22:59 (Alicja Polowiec) Dane główne: Dodanie stanowiska: Dyrektor szkoły Alicja Polowiec.
30 grudnia 2010 22:57 (Alicja Polowiec) Dane główne: Aktualizacja danych.
30 grudnia 2010 22:57 (Alicja Polowiec) Dane główne: Dodanie danych kontaktowych.
30 grudnia 2010 22:54 (Alicja Polowiec) Dane główne: Aktualizacja danych.
30 grudnia 2010 22:54 (Alicja Polowiec) Dane główne: Aktualizacja danych.
30 grudnia 2010 22:42 (Alicja Polowiec) Dane główne: Aktualizacja danych.
30 grudnia 2010 22:40 (Alicja Polowiec) Dane główne: Aktualizacja danych.
30 grudnia 2010 22:39 (Alicja Polowiec) Dane główne: Aktualizacja danych.
30 grudnia 2010 22:38 (Alicja Polowiec) Dane główne: Usunięcie danych kontaktowych.
30 grudnia 2010 22:19 (Alicja Polowiec) Dane główne: Aktualizacja danych.
15 lutego 2010 23:33 (Alicja Polowiec) Dane główne: Aktualizacja danych.
28 września 2009 22:11 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: skarbnik.
28 września 2009 22:11 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: protokolant.
28 września 2009 22:11 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Usunięcie stanowiska.
28 września 2009 22:09 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: z-ca przewodniczącego.
28 września 2009 22:08 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Aktualizacja danych stanowiska: z-ca przewodniczącego.
28 września 2009 22:08 (Alicja Polowiec) Osoby: Iwona Krzyżanowska: Dodanie osoby.
28 września 2009 22:07 (Alicja Polowiec) Osoby: Joanna Samulak: Dodanie osoby.
12 września 2009 23:14 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel.
12 września 2009 23:14 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Pedagogiczna: Aktualizacja danych stanowiska: nauczyciel.
12 września 2009 23:10 (Alicja Polowiec) Stanowiska: Zmina danych stanowiska: nauczyciel.
12 września 2009 23:10 (Alicja Polowiec) Stanowiska: Zmina danych stanowiska: nauczyciel.
12 września 2009 22:56 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: skarbnik.
12 września 2009 22:56 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Rodziców: Dodanie stanowiska: protokolant.
12 września 2009 22:55 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
12 września 2009 22:55 (Alicja Polowiec) Organy: Rada Pedagogiczna: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
12 września 2009 22:54 (Alicja Polowiec) Stanowiska: Dodanie stanowiska: woźna.
12 września 2009 22:53 (Alicja Polowiec) Stanowiska: Dodanie stanowiska: nauczyciel.
Ilość wyświetleń: 2668
Realizacja: Superszkolna.pl